รายงานข้อมูลสรุปทั้งประเทศ   แผนที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งประเทศ    คู่มือ:: ศึกษานิเทศก์ || ครู      ทีมพัฒนาระบบ     ผู้ใช้ :: บุคลทั่วไป      [Login]
*** แนะนำเปิดใช้งานด้วย Google Chrome Browser จะแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด ***
    รายงานข้อมูลระดับศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด  31  ศูนย์
พิมพ์รายชื่อศูนย์การเรียนรู้
รหัสศูนย์ชื่อศูนย์การเรียนรู้ตำบลอำเภอจังหวัดแผนที่เขตพื้นที่ในสังกัดสถานะ
 1  ศรร.เชียงใหม่       ช้างคลาน    เมือง   เชียงใหม่ [  1  ] เขตทำการ
 2  ศธส.เชิงดอยสุเทพ       สุุเทพ    เมืือง   เชียงใหม่ [  1  ] เขตทำการ
 3  ศธส.ถ้ำน้ำลอด  ถ้ำลอด    ปางมะผ้า   แม่ฮ่องสอน [  1  ] เขตทำการ
 4  ศรร.แม่ฮ่องสอน         แม่ฮ่องสอนยังไม่ระบุพิกัด[  1  ] เขตทำการ
 5  ศรร.น่าน       ภูฟ้า    บ่อเกลือ   น่านยังไม่ระบุพิกัด[  1  ] เขตทำการ
 6  ศธส.น่าน      นาน้อย   น่านยังไม่ระบุพิกัด[  1  ] เขตทำการ
 7  ศธส.เขาน้ำพุ       ท่ากระดาน    ศรีสวัสดิ์   กาญจนบุรี [  1  ] เขตทำการ
 8  ศรร.ตาก  พระธาตุผาแดง    แม่สอด   ตาก [  1  ] เขตทำการ
 9  ศรร.ประจวบคีรีขันธ์       อ่าวน้อย    เมือง   ประจวบคีรีขันธ์ [  1  ] เขตทำการ
 10  ศธส.ราชบุรี  ตะนาวศรี    สวนผึ้ง   ราชบุรี [  1  ] เขตทำการ
 11  ศธส.เขาสอยดาว       ทรายขาว    สอยดาว   จันทบุรี [  2  ] เขตทำการ
 12  ศธส.เขาเขียว       บางพระ    ศรีราชา   ชลบุรี [  2  ] เขตทำการ
 13  ศธส.ลำปาว       ลำคลอง    เมืือง   กาฬสินธุ์ [  1  ] เขตทำการ
 14  ศธส.ห้วยกุ่ม  หนองโพนงาม    เกษตรสมบูรณ์   ชัยภูมิ [  1  ] เขตทำการ
 15  ศรร.ยโสธร         ยโสธรยังไม่ระบุพิกัด[  1  ] เขตทำการ
 16  ศธส.อุบลราชธานี  โดมประดิษฐ์    น้ำยืน   อุบลราชธานี [  2  ] เขตทำการ
 17  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  จตุจักร    จตุจักร   กรุงเทพมหานคร [  1  ] เขตทำการ
 18  ศธส.นครนายก       เขาพระ    เมือง   นครนายก [  1  ] เขตทำการ
 19  ศธส.บึงบอระเพ็ด  พระนอน    เมืือง   นครสวรรค์ [  1  ] เขตทำการ
 20  ศธส.พิษณุโลก       วังนกแอ่น    วังทอง   พิษณุโลก [  1  ] เขตทำการ
   Total : 31  Record : Current Page  1   1 2 [สถิติการใช้งานระบบ]  

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
  Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC) Ministry of Education Thailand
  Phone : +66 2288 5892   Fax : +66 2280 5559  E-mail : inno.moderate@gmail.com